Zaloguj się

 

Zarejestruj się

Wpisz dane do formularza.
Na wskazany adres zostanie wysłany email z linkiem aktywującym konto.
Po kliknięciu w link otworzy się strona z formularzem do uzupełnienia danych.

Formularz rejestracji

Zapomniałem hasła

Po wpisaniu adresu email i kodu zabezpieczającego, na wskazany email zostanie wysłane nowe hasło.

Przypomnij

 
Programy obliczeniowe dostępne w Strefie Architekta umożliwiają prawidłowe projektowanie rozwiązań budowlanych wykorzystujących produkty BOLIX.

Szereg zagadnień budowlanych, a w szczególności problematyka prawidłowego projektowania energetycznego budynków, podlega w ostatnich latach zasadniczym zmianom.

Przygotowane oprogramowanie jest wzajemnie kompatybilne tzn. dla podobnych zagadnień projektowych, można przenosić dane z jednego programu do innego.

W celu korzystania z nich na stronach internetowych należy się zarejestrować poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
 
NOWA WERSJA
Program pozwala na prawidłowe obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich rodzajów przegród budowlanych zgodnie z wymogami polskich i europejskich norm budowlanych. Pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy cieplno-wilgotnościowej zgodnie z wymogami PN-EN 13788, obliczenie ilości kondensatu, oraz sprawdzenie poprawności rozwiązania konstrukcji przegrody na podstawie obliczeń współczynnika fRsi, zgodnie z wymogami najnowszych warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektant może skorzystać również z funkcji doboru optymalnej grubości warstwy termoizolacyjnej w przegrodach, przy zastosowaniu metody optymalizacji NPV lub SPBT.
Program umożliwia szybkie projektowanie kolorystyki obiektów budowlanych z zastosowaniem materiałów BOLIX. Do oprogramowania dołączono bazę gotowych przykładów jak również można wczytać do niego własne zdjęcia cyfrowe np. z aparatu w telefonie komórkowym lub pliki projektowe z innych programów i projektować własne kompozycje bar- wne. Program posiada wiele udogodnień m.in. podpowiedzi kolorystyczne z uw- zględnieniem teorii koła Munsell'a.
 
Multimedia Communication © 2010